IKADA, Türkiye genelinde çok taraflı bir yerel uzman ekibine ve faaliyet gösterdiği alanlarda 5.000'den fazla uluslararası ve ulusal Danışman/Eğitmen içeren ve güncel tutulan bir veri tabanına sahiptir. IKADA Danışmanlık, mevcut uzman veri tabanına ek olarak, Türkiye ve Avrupa'daki üniversiteler ve araştırma enstitülerinden birçok farklı alanda geniş bir uzman havuzuna da erişebilir.

 • Facebook - White Circle
 • LinkedIn - White Circle
 • Twitter - White Circle

Bahri Aydın

 • LinkedIn

Bahri, Preston Üniversitesi'nden yönetici MBA derecesine sahiptir ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olmuştur. Pazarlama konusunda uzmanlaşmış sağlam profesyonel geçmişine ek olarak IKADA'nın kurucu ve yönetici ortağıdır. Firmanın geleceğini yönlendirmenin yanı sıra, iş planlaması, satış, pazarlama, girişimcilik ve bölgesel kalkınma konularında uzmandır. Donörlere, KOBİ'lere, hükümetlere, yerel idarelere ve STK'lara kritik iş ve politika konularında danışmanlık yaptı. Donör ve müşteri tarafından finanse edilen çeşitli projeler tasarladı ve uyguladı.

Ceyda Dayıoğlu

 • LinkedIn

Ceyda, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İşletme Bölümü'nden BSc ve MBA derecelerine sahiptir. 20 yılı aşkın proje tasarımı, yönetimi, uygulaması, izleme ve değerlendirme deneyimiyle; çeşitli uluslararası finanse edilen (AB, DB, BM vb.) projelerde uzman danışmanlığı, eğitimi ve liderliği sağladı.

 

Ceyda, büyümeyi sağlayacak projeleri yöneten IKADA'nın 21 yıl önceki kuruluşundan bu yana kurucu ve yönetici ortağıdır.

Burcu Berk

 • LinkedIn

Burcu, Hacettepe Üniversitesi'nde İngilizce Mütercim Tercümanlık alanında lisans derecesine sahiptir ve şu anda Kültürel Çalışmalar ve Medya alanında yüksek lisans yapmaktadır. IKADA'da Proje Yöneticisi olarak görev almaktadır ve tüm proje yaşam döngüsü boyunca yönetiminden sorumludur.

İrem Haydaroğlu

 • LinkedIn

İrem, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans derecesine sahiptir. IKADA'da Proje Yöneticisi olarak görev almaktadır ve tüm proje yaşam döngüsü boyunca işe alım koordinasyonundan sorumludur.

Zeynep Özdemir

 • LinkedIn

Zeynep, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nden lisans derecesine sahiptir ve şu anda Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Sosyal Politika alanında yüksek lisans yapmaktadır. IKADA'da Proje Yöneticisi olarak görev almaktadır ve tüm proje yaşam döngüsü boyunca yönetiminden sorumludur.

Cantürk Yörük

 • LinkedIn

Cantürk şu anda Hacettepe Üniversitesi'nde Dilbilim okuyor. IKADA'da Grafik Tasarımcı olarak görev almaktadır ve IKADA'nın kendini en iyi şekilde ifade etmesi için ihale süreci, web sitesi ve tekliflerin hazırlanması ve grafik tasarımından sorumludur.

Gözde Arık

 • LinkedIn

Gözde, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Kimya Mühendisliği ve Sosyal Antropoloji alanında yüksek lisans derecelerine sahiptir. IKADA'da Araştırma Yöneticisidir ve geliştirme müdahalelerine zemin hazırlamaktan sorumludur.

Mehmet Emin Hacıoğlu

 • LinkedIn

Mehmet, Uluslararası İlişkiler alanında lisans derecesine sahiptir. IKADA bünyesinde Mali ve İdari İşler Müdürü olarak görev yapmaktadır ve idari ve mali tüm işlerden sorumludur.

Kadir Güven

 • LinkedIn

Kadir, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında lisans ve Hacettepe Üniversitesi'nden MBA derecelerine sahiptir. İdari ve Mali Departman'da satın almalardan ve mali yönetime yardımcı olmaktan sorumludur.

Cem Soner

 • LinkedIn

Cem, Bilkent Üniversitesi Ekonomi Bölümü'nden lisans derecesine ve Bocconi Üniversitesi'nden Kurumsal Finansman alanında yüksek lisans derecesine (Jean-Monnet Bursu ile) sahiptir. Projelerin yaşam döngüsü boyunca en iyi uzmanları işe almaktan sorumludur.