top of page

IKADA Management Team has spent years throughout Turkey within the scope of several international and national projects. The management team and contracted experts delivered consulting and training services to several public institutions and private companies in almost each of the provinces of Turkey through various national and international projects implemented. IKADA’s on site experience is complemented by in-depth international know-how bringing a glocal project management point of view.

 • Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) yararlanıcısı olduğu proje Ekim 2021’de faaliyete geçmiştir. Proje kapsamında, yeni geliştirilen ürünlerin testlerini ve seri üretimlerine yönelik senaryoların tasarımını gerçekleştirecek olan uygulama merkezi, KOBİ'lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri verecek; düşük maliyetli ve yüksek performanslı kompozit malzemeler ve teknik tekstiller üretmek için gereken ortak üretim altyapısını faaliyete geçirecek. Kompozit Malzemeler ve Teknik Tekstiller Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi, uygun fiyatlı, yüksek performanslı teknik tekstil ve kompozit malzeme üretimini destekleyerek Türkiye'nin imalat alanında rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak.
 • IDEA4ISTANBUL (Istanbul Endüstriyel Tasarım Merkezi) için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yararlanıcısı olduğu proje Haziran 2022’de faaliyete geçmiştir. Projenin hedefi, IDEA4ISTANBUL’un kuruluşu ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve küresel ölçekte rekabetçi ürünlerin yaratılmasına destek olarak, imalat ve endüstriyel tasarım asındaki ilişkiyi güçlendirerek tasarımın ulusal ekonomiye katkısını artırmak. Merkezin girişimciler, üniversite-sektör ilişkileri, yeni ürün ve hizmetler, gelecekteki yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları, yeni iş birlikleri ve organizasyon modelleri gibi birçok öğe üzerinde geniş bir etkiye sahip olması hedefleniyor.
 • Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin (BULifeSci) yararlanıcısı olduğu proje Kasım 2021’de faaliyete geçmiştir. Proje medikal teknoloji alanında AR-GE faaliyetleri gerçekleştiren KOBİ’lerin yeni sağlık teknolojileri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. KOBİ’lere verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile yaşam bilimleri ve sağlık teknolojisi alanlarındaki girişimleri teşvik edecek nitelikteki proje, aynı zamanda sektördeki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
 • Trakya'nın Verimli Kobileri için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın faydalanıcısı olduğu proje Ocak 2021’de faaliyete geçmiştir. Projenin ana hedefi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerindeki KOBİ’lerin süreç ve enerji verimliliği konularında farkındalık düzeyini artırıp bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına fayda sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda KOBİ’lerin temel ihtiyaçları tespit edilecek olup, sağlanacak olan eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirilecektir.
 • Adıyaman'da Turizm Sektörünü Canlandırılması için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Adıyaman Valiliği’nin faydalanıcısı olduğu proje Şubat 2021’de faaliyete geçmiştir. Proje ile Adıyaman ilinin turizm potansiyelinden maksimum derecede yararlanılabilmesi ve turizm sektöründeki rekabetin artırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, seyahat acentaları, otel yönetimleri ve geri kalan tüm paydaşlara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 • Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm için Teknik Destek Projesi
  Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Denizli Ticaret Odası'dır. Bu sözleşmenin amacı, Denizli imalat sanayiinin ortak kullanım alanı ve kümelenme yaklaşımı ile teknik tekstiller üzerine kapasitesini arttırmaktır. Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır: - TTT'nin Kurulması için Hazırlık Çalışmaları (Faaliyet A) - Denizli'de KOBİ'lerin Teknik Tekstile Dönüşümü (TTT) (Etkinlik B) - Kümelenme Girişiminin Kurulması (Faaliyet C) Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
 • Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi için Teknik Destek Projesi
  Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Eskişehir Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’dır (ATAP). Bu sözleşmenin amacı, Eskişehir'de bu sektörlerde bulunan KOBİ'lerin havacılık, demiryolu, makine, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki rekabet gücünü artırmak ve KOBİ'lerin mühendislik, tasarım ve prototip yeteneklerinin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır: - Tasarım ve İnovasyon Merkezinin Kurulması ve İşlevselleştirilmesi (Faaliyet A) - KOBİ'lere Kapasite Geliştirme ve İş Dağıtım Hizmetleri (Faaliyet B) - Görünürlük ve İletişim (Etkinlik C) Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
 • Azerbaycan'da Kırsal Alanlarda Girişimcilik Gelişimine Destek Projesi
  Proje, Mart 2019’da faaliyete geçmeye başlamıştır. Nihai faydalanıcıları ise Girişimcilik Geliştirme Politikası Departmanı, Ekonomi Bakanlığı ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEEDA) dır. Projenin amacı, Azerbaycan’daki iş gelişimine, Azerbaycan'ın bütün ekonomik bölgelerinde istihdam yaratmaya katkıda bulunmak, kırsal geçim kaynaklarını ve kırsal alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek ve Girişimcilik ve KOBİ'lere daha iyi destek sağlamak için Ekonomi Bakanlığı ve ilgili yapılarını desteklemektir.
 • Kompozit Malzeme ve Teknik Tekstil Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) yararlanıcısı olduğu proje Ekim 2021’de faaliyete geçmiştir. Proje kapsamında, yeni geliştirilen ürünlerin testlerini ve seri üretimlerine yönelik senaryoların tasarımını gerçekleştirecek olan uygulama merkezi, KOBİ'lere eğitim ve danışmanlık hizmetleri verecek; düşük maliyetli ve yüksek performanslı kompozit malzemeler ve teknik tekstiller üretmek için gereken ortak üretim altyapısını faaliyete geçirecek. Kompozit Malzemeler ve Teknik Tekstiller Prototip Üretim ve Uygulama Merkezi, uygun fiyatlı, yüksek performanslı teknik tekstil ve kompozit malzeme üretimini destekleyerek Türkiye'nin imalat alanında rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak.
 • IDEA4ISTANBUL (Istanbul Endüstriyel Tasarım Merkezi) için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) yararlanıcısı olduğu proje Haziran 2022’de faaliyete geçmiştir. Projenin hedefi, IDEA4ISTANBUL’un kuruluşu ile yenilikçi, yüksek katma değerli ve küresel ölçekte rekabetçi ürünlerin yaratılmasına destek olarak, imalat ve endüstriyel tasarım asındaki ilişkiyi güçlendirerek tasarımın ulusal ekonomiye katkısını artırmak. Merkezin girişimciler, üniversite-sektör ilişkileri, yeni ürün ve hizmetler, gelecekteki yatırımlar ve Ar-Ge çalışmaları, yeni iş birlikleri ve organizasyon modelleri gibi birçok öğe üzerinde geniş bir etkiye sahip olması hedefleniyor.
 • Yaşam Bilimleri KOBİ'lerinin Küresel Rekabetçiliğini Arttırmaya Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin (BULifeSci) yararlanıcısı olduğu proje Kasım 2021’de faaliyete geçmiştir. Proje medikal teknoloji alanında AR-GE faaliyetleri gerçekleştiren KOBİ’lerin yeni sağlık teknolojileri doğrultusunda ihtiyaçlarını karşılamak üzere geliştirilmiştir. KOBİ’lere verilecek eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile yaşam bilimleri ve sağlık teknolojisi alanlarındaki girişimleri teşvik edecek nitelikteki proje, aynı zamanda sektördeki işbirliğini güçlendirmeyi hedeflemektedir.
 • Trakya'nın Verimli Kobileri için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Trakya Kalkınma Ajansı’nın faydalanıcısı olduğu proje Ocak 2021’de faaliyete geçmiştir. Projenin ana hedefi Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ şehirlerindeki KOBİ’lerin süreç ve enerji verimliliği konularında farkındalık düzeyini artırıp bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına fayda sağlamaktır. Bu hedef doğrultusunda KOBİ’lerin temel ihtiyaçları tespit edilecek olup, sağlanacak olan eğitim ve danışmanlık hizmetleriyle sürdürülebilir çözüm önerileri geliştirilecektir.
 • Adıyaman'da Turizm Sektörünü Canlandırılması için Teknik Destek Projesi
  Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen ve Adıyaman Valiliği’nin faydalanıcısı olduğu proje Şubat 2021’de faaliyete geçmiştir. Proje ile Adıyaman ilinin turizm potansiyelinden maksimum derecede yararlanılabilmesi ve turizm sektöründeki rekabetin artırılması hedeflenmektedir. Bu hedefler doğrultusunda turizm sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, seyahat acentaları, otel yönetimleri ve geri kalan tüm paydaşlara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları gerçekleştirilecektir.
 • Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm için Teknik Destek Projesi
  Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Denizli Ticaret Odası'dır. Bu sözleşmenin amacı, Denizli imalat sanayiinin ortak kullanım alanı ve kümelenme yaklaşımı ile teknik tekstiller üzerine kapasitesini arttırmaktır. Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır: - TTT'nin Kurulması için Hazırlık Çalışmaları (Faaliyet A) - Denizli'de KOBİ'lerin Teknik Tekstile Dönüşümü (TTT) (Etkinlik B) - Kümelenme Girişiminin Kurulması (Faaliyet C) Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
 • Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi için Teknik Destek Projesi
  Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Eskişehir Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’dır (ATAP). Bu sözleşmenin amacı, Eskişehir'de bu sektörlerde bulunan KOBİ'lerin havacılık, demiryolu, makine, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki rekabet gücünü artırmak ve KOBİ'lerin mühendislik, tasarım ve prototip yeteneklerinin artmasına katkıda bulunmaktır. Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır: - Tasarım ve İnovasyon Merkezinin Kurulması ve İşlevselleştirilmesi (Faaliyet A) - KOBİ'lere Kapasite Geliştirme ve İş Dağıtım Hizmetleri (Faaliyet B) - Görünürlük ve İletişim (Etkinlik C) Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
 • Azerbaycan'da Kırsal Alanlarda Girişimcilik Gelişimine Destek Projesi
  Proje, Mart 2019’da faaliyete geçmeye başlamıştır. Nihai faydalanıcıları ise Girişimcilik Geliştirme Politikası Departmanı, Ekonomi Bakanlığı ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEEDA) dır. Projenin amacı, Azerbaycan’daki iş gelişimine, Azerbaycan'ın bütün ekonomik bölgelerinde istihdam yaratmaya katkıda bulunmak, kırsal geçim kaynaklarını ve kırsal alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek ve Girişimcilik ve KOBİ'lere daha iyi destek sağlamak için Ekonomi Bakanlığı ve ilgili yapılarını desteklemektir.
bottom of page