İKADA, kuruluşundan bu yana, bünyesinde görev yapanlar ve uzmanları ile 100e yakın, uluslararası ve ulusal projeyi başarı ile, hedeflendiği şekilde tamamlamıştır. İKADA olarak, Türkiye'nin hemen her ilinde, Azerbaycan ve çeşitli Balkan Ülkelerinde Kamu Kurum Kuruluşları ile Özel Sektör bünyesinden şirketlere danışmanlık ve eğitim hizmetleri verdi. IKADA’nın sahadaki deneyimi, küresel bir proje yönetimi bakış açısı kazandıran derinlemesine uluslararası bilgi birikimi ile tamamlanmaktadır.

DEVAM EDEN PROJELERİMİZ

Uşak'ta Büyükbaş Deri İşleme Teknik Destek Projesi


Proje Mart 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesidir. Bu sözleşmenin amacı, ortak kullanım tesisinin kurulması ve işletilmesi yoluyla deri sektörü KOBİ'lerinin üretim ve pazarlama kapasitelerini çeşitlendirmek ve geliştirmek, ve deri sektöründeki KOBİ'ler arasında uzun vadeli ortaklık ve işbirlikçi çalışma kültürünü pekiştirmektir. Bu Proje iki ana faaliyetten oluşmaktadır:
- Ortak Kullanım Tesisi'nin Operasyonelleştirilmesi (Faaliyet A)
- KOBİ'ler için Kümelenme Girişimi ve Kapasite Geliştirme Formülasyonu (Faaliyet B) Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
Azerbaycan'da Kırsal Alanlarda Girişimcilik Gelişimine Destek Projesi


Proje, Mart 2019’da faaliyete geçmeye başlamıştır. Nihai faydalanıcıları ise Girişimcilik Geliştirme Politikası Departmanı, Ekonomi Bakanlığı ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEEDA) dır. Projenin amacı, Azerbaycan’daki iş gelişimine, Azerbaycan'ın bütün ekonomik bölgelerinde istihdam yaratmaya katkıda bulunmak, kırsal geçim kaynaklarını ve kırsal alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek ve Girişimcilik ve KOBİ'lere daha iyi destek sağlamak için Ekonomi Bakanlığı ve ilgili yapılarını desteklemektir.
Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi için Teknik Destek


Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Eskişehir Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’dır (ATAP).

Bu sözleşmenin amacı, Eskişehir'de bu sektörlerde bulunan KOBİ'lerin havacılık, demiryolu, makine, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki rekabet gücünü artırmak ve KOBİ'lerin mühendislik, tasarım ve prototip yeteneklerinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır:

- Tasarım ve İnovasyon Merkezinin Kurulması ve İşlevselleştirilmesi (Faaliyet A)

- KOBİ'lere Kapasite Geliştirme ve İş Dağıtım Hizmetleri (Faaliyet B)

- Görünürlük ve İletişim (Etkinlik C)

Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm için Teknik Destek


Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Denizli Ticaret Odası'dır.

Bu sözleşmenin amacı, Denizli imalat sanayiinin ortak kullanım alanı ve kümelenme yaklaşımı ile teknik tekstiller üzerine kapasitesini arttırmaktır.

Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır:

- TTT'nin Kurulması için Hazırlık Çalışmaları (Faaliyet A)
- Denizli'de KOBİ'lerin Teknik Tekstile Dönüşümü (TTT) (Etkinlik B)
- Kümelenme Girişiminin Kurulması (Faaliyet C)

Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.

TAMAMLANAN PROJELERİMİZ

Uşak'ta Büyükbaş Deri İşleme Teknik Destek Projesi


Proje Mart 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Uşak Karma Deri Organize Sanayi Bölgesidir. Bu sözleşmenin amacı, ortak kullanım tesisinin kurulması ve işletilmesi yoluyla deri sektörü KOBİ'lerinin üretim ve pazarlama kapasitelerini çeşitlendirmek ve geliştirmek, ve deri sektöründeki KOBİ'ler arasında uzun vadeli ortaklık ve işbirlikçi çalışma kültürünü pekiştirmektir. Bu Proje iki ana faaliyetten oluşmaktadır:
- Ortak Kullanım Tesisi'nin Operasyonelleştirilmesi (Faaliyet A)
- KOBİ'ler için Kümelenme Girişimi ve Kapasite Geliştirme Formülasyonu (Faaliyet B) Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
Azerbaycan'da Kırsal Alanlarda Girişimcilik Gelişimine Destek Projesi


Proje, Mart 2019’da faaliyete geçmeye başlamıştır. Nihai faydalanıcıları ise Girişimcilik Geliştirme Politikası Departmanı, Ekonomi Bakanlığı ve Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeleri Geliştirme Ajansı (SMEEDA) dır. Projenin amacı, Azerbaycan’daki iş gelişimine, Azerbaycan'ın bütün ekonomik bölgelerinde istihdam yaratmaya katkıda bulunmak, kırsal geçim kaynaklarını ve kırsal alanlarda yaşam kalitesini yükseltmek ve Girişimcilik ve KOBİ'lere daha iyi destek sağlamak için Ekonomi Bakanlığı ve ilgili yapılarını desteklemektir.
Eskişehir Tasarım ve İnovasyon Merkezi için Teknik Destek


Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Eskişehir Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’dır (ATAP).

Bu sözleşmenin amacı, Eskişehir'de bu sektörlerde bulunan KOBİ'lerin havacılık, demiryolu, makine, otomotiv ve beyaz eşya sektörlerindeki rekabet gücünü artırmak ve KOBİ'lerin mühendislik, tasarım ve prototip yeteneklerinin artmasına katkıda bulunmaktır.

Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır:

- Tasarım ve İnovasyon Merkezinin Kurulması ve İşlevselleştirilmesi (Faaliyet A)

- KOBİ'lere Kapasite Geliştirme ve İş Dağıtım Hizmetleri (Faaliyet B)

- Görünürlük ve İletişim (Etkinlik C)

Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.
Denizli'de Teknik Tekstile Dönüşüm için Teknik Destek


Proje Haziran 2020'de faaliyete geçmiştir. Nihai faydalanıcı ise Denizli Ticaret Odası'dır.

Bu sözleşmenin amacı, Denizli imalat sanayiinin ortak kullanım alanı ve kümelenme yaklaşımı ile teknik tekstiller üzerine kapasitesini arttırmaktır.

Bu Proje üç ana faaliyetten oluşmaktadır:

- TTT'nin Kurulması için Hazırlık Çalışmaları (Faaliyet A)
- Denizli'de KOBİ'lerin Teknik Tekstile Dönüşümü (TTT) (Etkinlik B)
- Kümelenme Girişiminin Kurulması (Faaliyet C)

Proje ilerledikçe bu bölümde güncellemeler yapılacaktır.